Lijfspreuk

"Tuinieren is de meest therapeutische, ecologische en opstandige daad
die je voor jezelf, je gezin en de maatschappij kan verrichten"
(Filip Muylle - Bliss)

donderdag 26 juni 2014

Weg met pesticiden, leve de biolandbouw!

onkruidverdelger of pesticiden op groenten zijn ongezond

VELT wijst al decennia op de schadelijkheid van pesticiden, Ecotuinweetjes doet dat al jaren, de nog altijd schaarse biolandbouwers doen dat ook en kweken hun groenten en fruit ecologisch. Die informatie is echter nog altijd te weinig bekend bij het brede publiek. Natuurpunt begint de mensen stilaan te sensibiliseren, maar de beste campagnes komen van Greenpeace. De voorbije dagen liet nu ook de wetenschap heel duidelijk horen in de pers dat die pesticiden veel schadelijker zijn dan we allemaal al dachten. Ze zijn niet alleen schadelijk voor de bijen, ook regenwormen, vlinders, libellen en vogels lijden er enorm onder. Het is niet verwonderlijk dat ook de mens niet gezonder wordt door het massale gebruik van pesticiden. Mannen zien hun vruchtbaarheid aangetast, zwangere vrouwen hebben meer kans om kinderen met autisme ter wereld te brengen.
Wij herhalen dus onze boodschap: gebruik nooit gifstoffen in je moestuin en siertuin, koop duurzame biogroenten, biofruit en biosierplanten. Overal waar je niet-bio ziet, moet je de verkopers of winkeliers vragen waarom ze geen bio hebben. Zeg dat je alleen bij hen wil kopen als ze geen vergif gebruiken. Alleen als wij allemaal als consument voet bij stuk houden kan er iets veranderen!