Lijfspreuk

"Tuinieren is de meest therapeutische, ecologische en opstandige daad
die je voor jezelf, je gezin en de maatschappij kan verrichten"
(Filip Muylle - Bliss)

dinsdag 29 november 2016

Fytoremediatie, vervuilde grond zuiveren met planten

De bloeiende mosterd die Ecotuinweetjes zaaide neemt DDE op.
DDE is het afbraakproduct van DDT. (foto Perma-ponics-lab)

Fytoremediatie is een biologische manier om vervuilde grond, verontreinigd water en zelfs lucht te zuiveren met behulp van planten. Het is een relatief nieuwe techniek die stilaan meer aan belang wint. Twee jaar geleden hielpen we mee aan de opstart van een stadsmoestuintje. Omdat de grond waarschijnlijk zware metalen bevatte door historische vervuiling hebben wij voorgesteld om de grond eerst te zuiveren met wilgentakken. Wilgen zijn snelle groeiers die heel goed zijn om zware metalen op te nemen uit de bodem. Nadat wij de grond onder een opengebroken binnenkoertje hadden losgewerkt hebben we (duimdikke) wilgentakken in stukken van ongeveer 30 cm gezaagd en horizontaal in de aarde aangedrukt aan de rand van het perk, de resterende stompjes plantten we verticaal in de grond om wat haageffect te creëren. Bedoeling was om op die manier zoveel mogelijk zijscheuten te krijgen die de vervuilende stoffen uit de aarde zouden opnemen. Daarnaast zaaiden we ook Gele mosterd voor het mooie effect van de gele bloemen maar ook omdat die mosterd een goede plant is om restanten van pesticiden zoals DDT op te nemen uit de bodem. Naast mosterd zijn ook koolzaad, pinda en courgetteplanten heel goed in het opnemen van DDT uit de grond. Voor de volledigheid dient vermeld te worden dat die planten niet de zuivere DDT opnemen maar wel het afbraakproduct dat DDE heet.

 Over planten die DDT afbraakproduct opnemen is recent veel onderzoek gedaan in België. Men heeft in de Universiteit van Hasselt namelijk ontdekt dat het toevoegen van bepaalde bacteriën (endofyten) in een courgetteplant zorgt dat die courgette nóg beter DDE opnemen. Dit goede resultaat vormt de basis voor verder onderzoek naar praktijktoepassingen om diverse gronden te saneren. Voor het artikel over dit onderwerp: KLIK HIER.

Foto Visions / Reporters

Een groot probleem van fytoremediatie is dat je wel vervuiling uit grond of water kan halen maar dat die stoffen zich dan ophopen in de plant. De schadelijke stoffen hebben zich dus gewoon verplaatst. De planten vol gifstoffen moeten dus gerooid worden en gecontroleerd vernietigd worden. Soms gebeurt er een speciale verbranding waarbij de opgenomen zware metalen kunnen worden gerecupereerd. Bovendien kan tijdens de saneringsperiode een deel van de opgenomen giftige stoffen gedeeltelijk verdampen via de bladeren en in de lucht terechtkomen. Dan is het probleem gewoon verplaatst. Het onderdeel groenafvalverwerking bij fytoremediatie is dus iets dat nog veel extra onderzoek vergt.