Lijfspreuk

"Tuinieren is de meest therapeutische, ecologische en opstandige daad
die je voor jezelf, je gezin en de maatschappij kan verrichten"
(Filip Muylle - Bliss)

dinsdag 20 juni 2017

Bloemenweide aanleggen door de grond te verarmen

Bloemenweide aanleggen door grond te verarmen betekent aangepast maaibeheer en dus het maaisel afvoeren, bloemrijke weide, bloemrijk gazon, bloemenmengsel, arme grond

Veel ecologische tuiniers weten dat je de grond of je gazon moet verarmen om een bloemenweide te krijgen. Jaarlijks twee keer maaien is hiervoor een goede techniek omdat je zo heel wat voeding weghaalt uit je tuin. De eerste keer maai je tussen half juni en half juli. De tweede keer in september. Wat velen echter niet weten is dat het beheer van het maaisel een grote invloed heeft op de hoeveelheid voeding die je wegneemt. Slecht beheer zorgt zelfs dat er netto niets van voeding wordt weggehaald. We leggen even uit wat de beste techniek is.

Bloemenweide aanleggen door grond te verarmen betekent aangepast maaibeheer en dus het maaisel afvoeren, bloemrijke weide, bloemrijk gazon, bloemenmengsel, arme grond

Wil je de grond echt verarmen om een bloemenweide te krijgen, verwijder dan het maaisel binnen de eerste twee dagen na het maaien. Door het maaisel te laten liggen verdwijnen de meeste voedingsstoffen namelijk vanuit de afgemaaide plantendelen weer in de bodem. Die stoffen zijn vooral stikstof, fosfor en kalium. Na twee dagen is de meeste voeding uit het maaisel weer in de bodem "gelekt". Al jouw maaiwerk is dan voor niets geweest.

Laat je het maaisel langer dan twee weken liggen, dan is zoveel voeding teruggelekt dat de hoeveelheid voeding die je finaal uit de grond hebt verwijderd zelfs minder is dan de voedingsstof die jaarlijks automatisch uit de lucht op je tuingrond valt. Dit laatste verschijnsel noemt men atmosferische depositie. Die voedingsstoffen uit de lucht zijn afkomstig van de veeteelt, de industrie en het autoverkeer.

Bloemenweide aanleggen door grond te verarmen betekent aangepast maaibeheer en dus het maaisel afvoeren, bloemrijke weide, bloemrijk gazon, bloemenmengsel, arme grond

We baseerden onze tip op wetenschappelijk onderzoek van A.P. Schaffers, M.C. Vesseur en K.V. Sykora van de WUR, de universiteit van Wageningen.

Atmosferische depositie (afbeelding VMM - Vlaamse Milieu Maatschappij)